Zdravstveni protokol

19. februar 2022

A. Testi

 1. Vsi udeleženci in osebje turnirja morajo organizacijski odbor pred prvim krogom 27. marca opraviti hitri antigenski test. Izjema so tisti, ki imajo ob prihodu negativen test (antigen ali PCR), ki ni starejši od 48 ur. Udeleženci, ki prispejo 26. marca, morajo organizatorju na recepciji pred prijavo v hotel, kjer bivajo, predložiti negativen test. Če ne pokažejo negativnega testa, se morajo prijaviti na urnik testiranja naslednji dan med 8.00 in 13.00 uro.
 2. Zdravstveno osebje turnirja se lahko odloči za dodatni hitri/PCR test v posebnih primerih, simptomih, sledenju tesnih stikov (pozitivnega primera) in v skladu s slovensko zdravstveno zakonodajo.

Priporočilo:

Vsem nacionalnim zvezam močno priporočamo, da opravijo test (hitri/PCR) svojim delegacijam en dan pred odhodom (cepljeni ali necepljeni člani ekip).

B. Osebni varnostni ukrepi:

 1. Obrazne maske so obvezne v igralni dvorani glede na trenutne razmere med krogom, ki jih bo sedeči med tekmo lahko odložili. Sodniki in ostalo osebje v igralni dvorani mora biti vedno z masko za obraz. Igralci/sodniki lahko uporabljajo kirurške, platnene maske ali plastične zaščite za obraz. Glavni sodnik po nasvetu zdravstvenega osebja lahko v primeru simptomov ali tesnega stika s pozitivnim primerom obvezuje igralca k uporabi maske med vso igro.
 2. Presejanje za akutne okužbe dihal. Udeleženci obvestijo organizacijski odbor o morebitnih zdravstvenih simptomih (povišana telesna temperatura, kašelj itd.).
 3. Omejitve hoje v igralnici: Zelo priporočljivo je, da udeležencem v igralnici ne dovolite nepotrebne hoje.
 4. Sredstva za razkuževanje rok: Sredstva za razkuževanje rok naj bodo obešena na vhodu v igralno dvorano, kot tudi na izhodih iz stranišč, kadilskih prostorov in vseh dodatnih potrebnih prostorov za udeležence.

C. Varno igralno okolje:

 1. Ustrezno prezračevanje zaprtih prostorov:
 • Najboljši je odprt prostor ali odprta okna, ki zagotavljajo zadosten dotok svežega zraka.
 • Prezračevalni sistem, ki zagotavlja ustrezno kroženje zraka v zaprti dvorani.
 1. Dnevno razkuževanje površin, ki se jih dotikajo osebe na igralnem mestu:
 2. Odprto območje, kjer je dovoljeno sneti masko.
 3. Zdravniška soba/izolacijski prostori, kjer lahko počakate na prihod zdravstvene službe, če se kdo počuti bolan.
 4. Sredstva za razkuževanje rok na določenih mestih z jasnimi navodili za uporabo.
 5. Varnostni protokoli ter posebna pravila in predpisi, ki visijo na dobro vidnih mestih.

D. Po slovenski zakonodaji se uporabljajo tudi dodatni državni protokoli ob vstopu v Slovenijo in druge omejitve med tekmovanjem:

Od 19. februarja 2022 omejitve zaradi Covid-19 ne veljajo več pri vstopu v Slovenijo. To pomeni, da pogoja PCT (preboleli/cepljeni/testirani) ni več treba izpolnjevati na meji in potnikom ne bo več odrejena karantena doma.

Več informacij najdete na naslednji spletni strani: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/

to top to top